Když vám na něčem záleží


Chcete zanechat ve vÅ¡ech jenom ty nejlepší vzpomínky a uspořádat svatbu svých snů? Záleží vám na tom, abyste na svoje důležité obchodní partnery, Äi zamÄ›stnance udÄ›lali dojem a hledáte prostÅ™edí, ve kterém nebude nouze o kvalitní jídlo a pití, ale ani o příjemné okolí a personál? Zajisté vás zaujme restaurace Praha 8. Zařízení v romantickém stylu s masivním nábytkem, Äi zahrádkou, kde si můžete užít příjemné chvíle a být obklopení zelení. Doma nebudou muset zůstat ani maminky s dÄ›tmi, protože provozovatelé mysleli i na nÄ› a k dispozici je pÅ™ebalovací koutek, ale i koutek pro dÄ›ti, kde si můžou hrát a dovádÄ›t.

Pro firmy i každodenní hosty

Restaurace Praha 8 se pÅ™izpůsobí vÅ¡em hostům, kteří pÅ™ijdou pÅ™es den na dobrý obÄ›d, Äi na skvÄ›lou veÄeÅ™i, ale i firemním veÄírkům, Äi jednáním. Letos již nemusíte hledat, kde uspořádat vánoÄní veÄírek pro svoje zamÄ›stnance, protože jste již naÅ¡li. VaÅ¡e pÅ™edstavy budou brány na vÄ›domí a vÅ¡e bude probíhat v dokonalém duchu. Navíc s obsluhou profesionálního týmu, který neztrácí úsmÄ›v na tváři.

Categories Nezařazené