Cestujeme za poznáním historie


ZaÄátek mÄ›síce září je jako stvoÅ™ený k návÅ¡tÄ›vám stÅ™edovÄ›kých hradů. Kterých je na území naší republiky více než tisíc. Mnohé z nich byly bÄ›hem Äasu upraveno na zámky. Rovněž tvrzí, které stojí za návÅ¡tÄ›vu, je více než dost. Pokud se vydáte za poznáním naÅ¡ich dÄ›jin do Libereckého kraje, pÅ™ipravte si na cestu nejen dobrou obuv. Ale i nepromokavé obleÄení. Které vás ochrání v případÄ› deÅ¡tÄ›. Protože ne u každé památky lze svoje vozidlo zaparkovat přímo u vstupních bran. K mnohým vedou opravdu nároÄné trasy, které jsou vždycky odmÄ›nÄ›ny nevÅ¡edními zážitky. Asi nejnároÄnÄ›jší, pÄ›tikilometrová, se ÄtyÅ™ista metrovým pÅ™evýšením, vede na hrad Ralsko. StejnÄ› tak výstup na BezdÄ›z a FrýdÅ¡tejn zvládnou jenom fyzicky zdatní turisté.

Cestování za poznáním historie

Dalším hradem v tomto kraji je Kumburk. Který byl ve 14. století vystavÄ›n na pískovcovitém hÅ™ebeni a zajiÅ¡tÄ›n kamennou hradbou. Dominantou byla okrouhlá věž, u jejíž paty bylo ve skalním podloží vytesána zásobní jáma na obilí. V 15. století bylo hradní jádro upraveno a vytvoÅ™eno na tu dobu nejpokrokovÄ›jší dÄ›lostÅ™elecké opevnÄ›ní. Nad stejnojmenným mÄ›stem byl ve 13. století vybudován hrad Frýdlant. Který jako pobÄ›lohorský konfiskát zaÄal spravovat Albrecht z ValdÅ¡tejna. BÄ›hem tÅ™icetileté války se na nÄ›m střídaly obÄ› válÄící strany. Stavební úpravy probÄ›hly v polovinÄ› 17. století po niÄivých požárech a dneÅ¡ní podobu získal na konci 18. století novorenesanÄní pÅ™estavbou.

Historická památka

Pokud jste rozhodli cestovat po Libereckém kraji a navÅ¡tÄ›vovat tamní památky, urÄitÄ› se nezapomeňte zastavit na hradÄ› Ronov. O kterém jsou první zprávy z poloviny 15. století. ZdÄ›né konstrukce, které nechali vystavÄ›t jeho první majitelé – Ronovci, jsou zachovány do dneÅ¡ních dnů. PÅ™estože byl hrad už na poÄátku 17. století  zříceninou. Která za tÅ™icetileté války sloužila místnímu obyvatelstvu jako útoÄiÅ¡tÄ› a po provizorní opravÄ› vypálen Å védy. PozdÄ›ji doÅ¡lo o jeho rozšíření a zajiÅ¡tÄ›ní hradbami. Do kterých byl vstup upraven věžovitou bránou. A vybudována byla rovněž nová obytná věž.  DoplnÄ›ná okrouhlou baÅ¡tou a menšími věžemi.