Jakou fotovoltaickou elektrárnu si vybrat


Zajímáte-li se o fotovoltaické elektrárny v Brně, brzy dospějete k závěru, že existují dva základní typy těchto zařízení. První typ je propojen do distribuční (rozvodné) elektrifikované soustavy a druhý typ je na ní zcela nezávislý. Jaký je mezi nimi zásadní rozdíl a jaké jsou výhody a nevýhody obou systémů? Na propojený typ fotovoltaiky lze čerpat státní dotace. Ty mohou pokrýt až polovinu veškerých nákladů na výstavbu (s jistým finančním limitem cca 350 tisíc Kč), ovšem dotace je podmíněna zkolaudovaným objektem s číslem popisným a zároveň desetiletým úvazkem funkčního zařízení, které po celou dobu musí pracovat alespoň na 70 procent svého maximálního výkonu. Jinými slovy, můžete výrazně ušetřit za elektrickou energii, ale stále jste spojeni s distribuční soustavou, a tudíž částečně závislí na státu a s ním spřaženými subjekty.

solární panel

Druhý typ nazýváme příznačně „ostrovní“. Ostrov si každý z vás snadno představí jako živou oázu v moři či oceánu, zcela oddělenou od ostatní pevniny. A právě tyto systémy se také takto chovají. Jsou to samostatná a zcela nezávislá zařízení s vlastními akumulátory, které zásobují objekt elektrickou energií i v době, kdy nejsou panely dostatečně výkonné (zejména v zimě, v noci a při zatažené obloze).

solární panely na domě

Jestliže se podaří zhotoviteli fotovoltaiky nadimenzovat zařízení tak, aby spolehlivě zásobovalo dům elektřinou, což je samozřejmě možné, pak se můžete odstěhovat třeba na samotu do hor, a být tu zcela mimo civilizaci. Nezajímají vás žádní distributoři a dodavatelé energií a v zásadě ani cenové skoky na energetických burzách. Nevýhoda tohoto řešení je snad jediná – nemáte nárok na státní dotaci (protože z vás stát nemá žádný profit). Ať už se rozhodnete pro jakýkoli typ, spoléhejte se s v tomto směru zejména na odborníky s dobrými referencemi, kteří mají za sebou jisté zkušenosti, a zhotoví vám projekt podle vašich představ, aby vám přinesl kýžené ovoce.