Proč se u lidí vyvinula vzpřímená chůze


Jednou z vÄ›cí, které jsou pro ÄlovÄ›ka typické, je bezesporu i vzpřímený postoj a chůze po dvou. Tím se ostatnÄ› lišíme i od naÅ¡ich nejbližších příbuzných, Å¡impanzů. I oni totiž chodí po ÄtyÅ™ech, pÅ™iÄemž používají kotníky rukou.

 

Je jasné, že aby se u nás tato adaptace vyvinula, a to i navzdory problémům s páteří, které nám působí, vyvinula, musely zde působit velmi silné tlaky, které tento proces ovlivňovaly. Jinak Å™eÄeno, muselo to pro nás být skuteÄnÄ› výhodné, abychom opustili standardní typ chůze po ÄtyÅ™ech.

 

vývoj vzpřímeného postoje

 

A jak se ukazuje, výhody zde skuteÄnÄ› byly. Vzpřímený postoj se u naÅ¡ich pÅ™edků zaÄal objevovat v dobÄ›, kdy jsme se jako druh oddÄ›lili od ostatních primátů. Tento odklon byl způsoben pÅ™edevším úbytkem pralesů, který znamenal, že se z naÅ¡eho původního domova stala savana. A pokud jsme chtÄ›li v tomto zcela novém prostÅ™edí pÅ™ežít, museli jsme se pÅ™izpůsobit.

 

PrávÄ› to, že jsme zaÄali stát skuteÄnÄ› rovnÄ›, nám pÅ™ineslo velkou výhodu, vÄ›tší, než by se na první pohled mohlo zdát. Znamenalo to totiž, že jsme pÅ™es vysokou trávu najednou vidÄ›li dál. Díky tomu jsme mohli vÄas zpozorovat blížící se nebezpeÄí například v podobÄ› predátora, případnÄ› potenciální koÅ™ist. Díky tomu se pralidé, kteří stáli rovnÄ›, dokázali lépe vyhnout nebezpeÄí a pÅ™inést domů více potravy. Byli tedy úspěšnÄ›jší a stali se i žádanÄ›jšími partnery. Tlak na vzpřímený postoj byl vytvoÅ™en.

 

již pralidé chodili po dvou

 

Dnes jej již samozÅ™ejmÄ› ani k jedné z výše uvedených vÄ›cí nepotÅ™ebujeme. NebezpeÄí, že na nás najednou zaútoÄí dravá Å¡elma, prakticky nehrozí. Také o jídlo se nemusíme příliÅ¡ starat – jednoduÅ¡e jej koupíme v obchodÄ›, a to bez ohledu na to, jak daleko dohlédneme. SelekÄní tlaky tedy v podstatÄ› vymizely.

 

PÅ™esto se k chůzi po ÄtyÅ™ech nevracíme. NaÅ¡e tÄ›lesná struktura, pÅ™edevším pak nepomÄ›r délky obou konÄetin, to neumožňuje. A naÅ¡e dlouhé nohy a (relativnÄ›) krátké ruce pÅ™ináší další výhody, z nichž nÄ›které doposud nezmizely. Zdá se tedy, že budeme po dvou chodit i nadále.