Kultura a kořeny


Kultura je nÄ›co, co dÄ›lá národ národem. Kultura dodává každé spoleÄnosti identita a také pocit, že nÄ›kam patříme. Kultura se může pÅ™edávat různÄ›. Velmi běžnou souÄástí je to, co se dozvídáme od svých rodiÄů a prarodiÄů. Když nám rodiÄe vypráví, co se dÄ›lo dříve, jak se k tomu lidé stavÄ›li a co dÄ›lali, je pro nás nedocenitelná zkuÅ¡enost. V každé generaci se ovÅ¡em nÄ›co mÄ›ní. Pokud z nás mají ale vyrůst silnÄ›jší lidé, je nezbytné, abychom nÄ›které tradice stále ctili a řídili se jimi. Je velmi krátkozraké myslet si, že to, co dÄ›lali a Äemu věřili naÅ¡i pÅ™edci, je dnes už pÅ™ekonáno, a tedy je zpáteÄnické tím ztrácet Äas. V tÄ›chto moudrostech, které praktikovali naÅ¡e babiÄky a dÄ›deÄkové je mnoho drobností, které dneÅ¡ní vÄ›da nedokáže podchytit.

víno a hrozny

              Jednou z oblastí u nás v České republice, kde jsou tradice jeÅ¡tÄ› velmi živé, je oblast Slovácka. Oblast jihovýchodní Moravy je známá svými stavbami, akcemi, jídlem i pitím. Obzvlášť nynÄ›jší doba poÄínajícího podzimu je velmi bohatá na různé zážitky. Tato oblast je totiž také neodmyslitelnÄ› spjatá s vínem. Proto se právÄ› teÄ budou nÄ›kolik dní slavit tak zvané Slavnosti vína. Je to mohutná akce, která ovládne nejen Uherské HradiÅ¡tÄ›, ale také okolí.

sklenice s vínem

Co je samozÅ™ejmé, to jsou ochutnávky vín různých místních vinařů, a také jarmark plný originálních výrobků lokálních producentů. Je to období, které si každý v nastávajícím Å¡kolním roce užije jako poslední záblesk prázdninových zážitků. Pro ty, kteří tÅ™eba tolik alkoholu neholdují je urÄena možnost návÅ¡tÄ›vy různých památek, které tÅ™eba jindy otevÅ™eny nejsou. NejvÄ›tším lákadlem je UherskohradiÅ¡Å¥ská vÄ›znice, která je známá svou krutostí v minulém režimu. VÅ¡e je doprovázeno skvÄ›lou atmosférou, a mnohdy i krásným poÄasím, takže si akci budete jeÅ¡tÄ› následující rok, do dalších Slavností, zcela urÄitÄ› pamatovat.