Sehraná chytrá domácnost


SpotÅ™ebiÄe vÅ¡eho druhu

Snad každá domácnost platí každý mÄ›síc úÄet za elektÅ™inu, protože běžná rodina by bez ní fungovala jen těžko. Takovým základním spotÅ™ebiÄem je lednice, protože ta běží stále, aby se nám nepokazili naÅ¡e potraviny. Když si nÄ›jakou budeme kupovat, tak bychom se mÄ›li podívat na to, kolik vlastnÄ› spotÅ™ebuje elektÅ™iny za jeden rok.

mikrovlnná trouba

VýpoÄet to není nijak složitý, protože příkon známe od výrobce Äi ho můžeme změřit a cenu za kWh máme dle smlouvy se svým distributorem. Používat elektroniku je mnohdy pohodlnÄ›jší i efektivnÄ›jší, protože kdybychom mÄ›li nÄ›které vÄ›ci dÄ›lat ruÄnÄ›, tak nad tím strávíme mnoho Äasu. Je tedy běžné, že máme doma dost různých zařízení na elektÅ™inu, které staÄí zapojit do elektÅ™iny a ony už nám udÄ›lají svou službu. TÅ™eba takový mobilní telefon můžeme používat i na cestách a poskytne nám zábavu, kontakt s okolním svÄ›tem i relax. Když chceme koupit nÄ›jakou novou elektroniku, tak se staÄí podívat na e-shop nÄ›jakého ověřeného prodejce.

Chytrá zařízení

KromÄ› běžných spotÅ™ebiÄů jsou dnes dost populární ty chytré. Můžeme si z nich totiž sestavit chytrou domácnost. Není to jen o osvÄ›tlení, kde si můžeme pÅ™esnÄ› nastavit barvu a intenzitu svÄ›tla. Může na ni být napojený tÅ™eba vysavaÄ, takže už doma nebudeme muset Å™eÅ¡it luxování, protože ho za nás bude pravidelnÄ› dÄ›lat robot. Je vhodné vybírat zařízení podporující stejnou platformu, protože je hezky spojíme s naší mobilní aplikací a budeme se zařízeními komunikovat pÅ™es naÅ¡i domácí internetovou síť. StaÄí tedy otevřít aplikaci v naÅ¡em mobilu a bÄ›hem chvilky tÅ™eba pomocí pár kliknutí vytáhnout rolety Äi si nastavit příjemnou teplotu.

robotický vysavaÄ

Možností je opravdu spousta, takže si skuteÄnÄ› můžeme doma usnadnit život. Musíme vÅ¡ak poÄítat s vyšší poÅ™izovací cenou, protože elektronika musí umÄ›t komunikovat pÅ™es internet a být do jisté míry automatizovaná, aby právÄ› zajistila své ovládání místo ÄlovÄ›ka.