Nemoci koček III


Kožní plísnÄ› u koÄek

PlísnÄ› nepostihují jen lidi, ale také koÄky a psy, a dokonce i hlodavce, tÅ™eba králíky a morÄata. U vÄ›tÅ¡iny zvířecích plísňových onemocnÄ›ní bylo zjiÅ¡tÄ›no, že jsou pÅ™enosné na ÄlovÄ›ka. PlísnÄ› se pÅ™enášejí přímým kontaktem ÄlovÄ›ka s postiženým zvířetem; druhým pÅ™enaÅ¡eÄem nákazy mohou být parazité, sající ÄlovÄ›ku krev, zejména blechy. Dojde-li k pÅ™enosu zvířecí plísnÄ› na ÄlovÄ›ka, objevují se na pokožce zarudlá kruhová ložiska, která velice svÄ›dí. Pak je nutné neprodlenÄ› navÅ¡tívit lékaÅ™e.

Ale zpÄ›t ke koÄkám. I když se onemocnÄ›ní nÄ›kdy objeví u lysých zvířat, bývají jím postižena hlavnÄ› dlouhosrstá plemena. Napadení plísní poznáte u své koÄky pomÄ›rnÄ› brzy, neboÅ¥ postižené místo ji svÄ›dí, a tak se neustále o nÄ›co tÅ™e, aby svÄ›dÄ›ní ulevila. Tehdy vÄ›nujte koÄce zvýšenou pozornost; pokud byste nemoc vÄas neodhalili, může se ze zvířete stát skrytý pÅ™enaÅ¡eÄ.

Zvědavé kotě

NÄ›které koÄky si tato napadená místa kouÅ¡ou nebo Å¡krábou, tedy pokud si na nÄ› dosáhnou. Pak není ojedinÄ›lé, že koÄka si tam, kde se plíseň vyskytuje, zcela vytrhá srst. Na holé kůži jsou potom vidÄ›t kruhová rudá ložiska, která jsou poseta Å¡upinami. Na léÄbu plísní rozhodnÄ› nebudete staÄit sami; koÄka bude potÅ™ebovat vnitÅ™ní léÄbu, a ta může trvat i nÄ›kolik mÄ›síců.

NÄ›kdy se majitelé koÄek snaží postižená místa potírat antimykotickými mastmi, což vÅ¡ak není úÄinné. KoÄka si mast z tÄ›la slíže. Možnost vyhnout se plísňovým onemocnÄ›ním koÄek vÅ¡ak existuje – již od dvou mÄ›síců vÄ›ku zvířete je možné aplikovat vakcínu.

OnemocnÄ›ní koÄek boreliózou 

Abyste borelióze u zvířete pÅ™edeÅ¡li, používejte u koÄek, které se pohybují v přírodÄ› (na zahradÄ›), vhodné repelentní přípravky. TÄ›ch, které jsou urÄeny přímo pro koÄky, je na trhu celá Å™ada. Pokud i pÅ™es použití repelentu klíštÄ› zvíře napadne, repelent mu zabrání v pÅ™isátí, a klíštÄ› odpadne dřív než staÄí dojít k nákaze.

Bílé kotě

Pokud už je koÄka boreliózou nakažená, veterinář doporuÄí vhodnou a úÄinnou léÄbu. Nemocnou koÄku poznáte podle zvýšené únavy, teploty a omezeného pohybu, což je důsledek bolestí kloubů.