Politika v rodině


Politika je vážnÄ› nÄ›co. O politiku jsem se zajímala docela hodnÄ› brzy, a to možná, když jsem jeÅ¡tÄ› chodila na základní Å¡kolu. Nepamatuji si to jistÄ›, ale já si myslím, že jako tÅ™ináctiletá holka už jsem mÄ›la nÄ›jaké malé základy o politice. Vy si možná říkáte jako tÅ™ináctiletá holka jsem mÄ›la mít znalosti takové tÅ™eba, kdo je náš premiér a nebo tÅ™eba, kdo je prezident. A tak podobnÄ›. Tohle jsem samozÅ™ejmÄ› vÄ›dÄ›la, ale Å™eknu vám, že u nás v rodinÄ› byli vÅ¡ichni úplnÄ› blázni do politiky. A to možná také kvůli tomu, že můj strejda a jeÅ¡tÄ› jeho nejlepší kamarád byli oba dva v politice. Už si opravdu nepamatuji, v jaké byly politické stranÄ›, ale vzpomínám si, že Äasto doma se o tom mluvilo. Také se kolikrát hádalo. Ano, mnoho lidí se v naší rodinÄ› hádalo, a to jenom kvůli politice. AbsolutnÄ› nechápu, jak se nÄ›kdo může hádat kvůli politice a tÅ™eba také kvůli cizím lidem.

Vy se doma bavíte o politice?

Vzpomínám si, že kolikrát rodiÄe se fakt hádali kvůli tomu, že nÄ›jaký cizí politik udÄ›lal to a tamto a vůbec z toho nemÄ›l žádné problémy. Já chápu, že každý ÄlovÄ›k, když tÅ™eba dÄ›lá nÄ›jaké problémy, že by také za to mÄ›l být potrestaný, jenomže rodiÄe stále nadávali a nechápali, že politikům prý vÅ¡echno prochází, to bylo jeÅ¡tÄ› dříve.

Politika je někdy děsivé téma.

Možná tak pÅ™ed dvaceti pÄ›ti lety. A pÅ™ed pÄ›tadvaceti lety jsem jeÅ¡tÄ› byla myslím, na Å¡kole, už si to pÅ™esnÄ› nepamatuji, ale stále u nás byla politika takové hlavní téma. První téma snad tak o kterém se bavili rodiÄe, když pÅ™iÅ¡li oba dva z práce. Já si myslím, že by se politika nemÄ›la probírat tak hodnÄ› Äasto. U nás se to probíralo snad dvakrát dennÄ›. NÄ›kdy mÄ› z toho Å¡la už hlava kolem a kolikrát jsem také vybouchla a zakÅ™iÄela, jestli se také rodiÄe anebo zbytek rodiny nechtÄ›jí bavit o nÄ›Äem jiném, o nÄ›Äem příjemnÄ›jším a o nÄ›Äem, co dává smysl. A mnÄ› jako dítÄ›ti nedávalo smysl to, že se lidé hádají kvůli politice a že se o politice musí bavit hlavnÄ› lidé i doma.