Je 5G signál skutečně tak nebezpečný?


Telefonní signál se, stejně jako mnoho jiných věcí, neustále vyvíjí. A právě nyní zažíváme nástup takzvané páté generace, známé pod zkratkou 5G. Ta se od předchozích liší v tom, že bude vysílat silnější signál a také na jiných frekvencích než ten dosavadní. To ovšem mezi některými lidmi vyvolává řadu otázek. Hlavní obavou je pak ta, že tento signál bude škodlivý pro lidské zdraví.

 

Nejprve se tedy musíme podívat na to, co vlastnÄ› 5G signál znamená. Ve skuteÄnosti jde, jak již bylo Å™eÄeno, pouze o pÅ™echod na novou frekvenci a ponÄ›kud silnÄ›jší a lepší vysílaÄe. Znamená to ale, že tato nová frekvence bude Å¡kodlivá?

 

vysílaÄ 5G signálu

 

Nikoliv nezbytnÄ›. Jen málokdo to ví, avÅ¡ak jedná se o frekvenci, na které byl dříve vysílán klasický analogový signál. To je také důvod, proÄ byl tento typ televizního vysílání zastaven a nahrazen novým – bylo to v přípravÄ› na to, že tuto frekvenci zaÄnou používat telefonní operátoÅ™i. Pokud nám tedy dříve neubližovala televize, pak se nemusíme bát ani tohoto typu signálu.

 

Obavy vÅ¡ak může vyvolávat i to, že pÅ™eci jen tyto vysílaÄe budou ponÄ›kud silnÄ›jší. To vÅ¡ak pouze znamená lepší dostupnost a sílu signálu, který naÅ¡e mobilní telefony pÅ™ijmou, na ÄlovÄ›ka nemá žádný vliv. Není tedy potÅ™eba se obávat nÄ›jakých negativních zdravotních následků.

 

ukazatel síly signálu

 

Dobrá, proÄ ale potom tyto konspiraÄní teorie vznikly? ČásteÄnÄ› za to může obava ze vÅ¡eho nového. Ta je celkem logická a je jednou z vÄ›cí, která naÅ¡emu druhu umožnila pÅ™ežít. Je totiž lepší pÅ™istupovat k novým vÄ›cem s opatrností, dokud si nejsme naprosto jisti, že nám neublíží. OvÅ¡em není to jediný faktor, který zde hrál roli.

 

Dále to byli lidé, kteří sledovali vlastní zájmy a chtÄ›li získat následovníky. A jak lépe je získat, než když budete tvrdit, že vám jde o zdraví lidí, pÅ™edevším pak dÄ›tí. Bohužel se ukazuje, že tento přístup ÄásteÄnÄ› funguje. Proto bychom nemÄ›li věřit vÅ¡emu, co slyšíme, a informace si ověřovat. Pak nebudeme zbyteÄnÄ› propadat panice.