Politika a budovy


Zajímáte se o politiku? V poslední dobÄ› je to takové, že se opravdu hodnÄ› lidí zajímá o politiku. Ale abych se pÅ™iznala, tak sice politika má také v nÄ›Äem veliké plusy, protože díky politice nejsem alespoň já osobnÄ› v obraze, protože já sice sleduji také televizi, kde jsou taky různé informace o svÄ›tÄ› a o politice. A vždycky mÄ› tohle zajímá, i když tÅ™eba tohle nÄ›co není pravda, tak vždycky se říká, že na každém Å¡prochu pravdy trochu.

Trumpova budova.

A tohle mÄ› právÄ› baví. Tohle je takový můj koníÄek. Moje rodina mi vždycky říká, že jsem taková pravá drbna. Já vím, jak to moji rodiÄe myslí a mají z toho srandu. A já samozÅ™ejmÄ› také, jenomže když to tak vezmu, každý chce své záliby a to se také týká i politiky. A když to tak Å™eknu, co si pod tím pÅ™edstavíte? PÅ™edstavíte si také nÄ›co, co může obsahovat nÄ›jaké politické názory a nebo nÄ›co Å¡patného? Já si myslím, že politika je taková docela opravdu zajímavá a takové oÅ¡emetné téma. A opravdu bych nedoporuÄovala, aby se tÅ™eba o politice mluvilo s uÄiteli ve Å¡kole. A tohle vám Å™eknu, že tohle jsem jednou zažila. Tedy ne přímo já, ale moje kamarádka.

Velké politické budovy.

A musím říct, že to bylo pÄ›knÄ› ostré, protože moje kamarádka potom mÄ›la s uÄiteli docela problémy. Oni se tam normálnÄ› doslova hádali. Bylo to na vysoké Å¡kole, takže to byly vlastnÄ› už dospÄ›lí lidé a dospÄ›lí lidé se nÄ›kdy hádají kvůli politice. Řeknu vám, že to ale nebylo nic příjemného. Docela jsem se stydÄ›la, protože se hádala moje druhá nejlepší kamarádka, takže jsem potom kamarádce Å™ekla, jestli tohle vÅ¡echno opravdu stálo za to, aby se takhle ztrapnila kvůli nÄ›jaké hloupé politice. Protože politika je a bude tady bude opravdu pořád. Bez politiků by to vÅ¡echno bohužel neÅ¡lo, i když tÅ™eba lidé nadávají na politiku, tak také musíme si říct, že politika tady musí být, protože nÄ›kdo musí pÅ™eci řídit náš stát.