Nouzové osvětlení je zapotřebí i revidovat


S vynálezem umělého osvětlení se lidstvu otevřely nové možnosti, zejména co se týče osvětlování vnitřních prostor velkých budov. Poskytnout totiž světlo v malé světnici pomocí svíčky nebo petrolejové lampy, jak to bývalo zvykem před staletími, je snadné, ale osvítit hlediště a jeviště takového divadla, je mnohem náročnější.

budova divadla

Jestliže vybavíte tyto prostory dostatečným počtem svítidel, například křišťálových lustrů, bude to funkční a zároveň dostatečně reprezentativní záležitost. Lidé se spokojeně nahrnou do uliček, zaujmou místo na sedadlech a představení může začít. Po deseti minutách od úvodního momentu roztažené opony však světla zhasnou a dojde k výpadku elektrického proudu. Co teď?

nouzové osvětlení

Představte si, že sedíte uprostřed hlediště, tma jako v pytli, a jen pár lidí má s sebou mobilní telefon, kterým svítí v uličce před sebou. Pokud by však nikdo mobil u sebe neměl (a nelze se na to spoléhat), a bylo by zapotřebí opustit prostor, například z důvodu vzniku požáru, vypukla by v neosvětlených prostorách panika, a v panice by mohlo dojít i ke smrtelným úrazům. Aby se tomu zabránilo, instalují se do všech podobných budov nouzová osvětlení, napájená bateriemi, která nejsou závislá na napájení ze sítě. Nouzové osvětlení je dostatečně dimenzováno, aby osvítilo všechny sály, chodby a schodiště, kde by mohlo za tmy dojít při pohybu osob k úrazu.

Neméně důležitá je i revize nouzového osvětlení. K výpadkům elektřiny totiž nedochází tak často a není ani příležitost vyzkoušet jej v praxi, navíc jeho funkčnost mohou narušit některé události a zde je zapotřebí mít jistotu, aby osvětlení bylo připravené do provozu v každém okamžiku. Revizní práce zajišťují certifikovaní elektrikáři a provádí ji v pravidelných intervalech, o nich informují majitele či provozovatele budov. Nouzová osvětlení ovšem nejsou pouhou doménou divadel, kin, sportovišť, výstavišť a dalších společenských prostor, lze je instalovat i do rodinných domů.