Kde brát peníze?


JistÄ› to znáte. Výplata je v nedohlednu a nám peněženka žaluje, že jsme ji nÄ›jak brzy vyprázdnili. To tÄ›m lidem, kteří žijí postaru. Nám, moderní to hlásí bankomat, který nám odmítá vydat požadovanou Äástku, neb nemá z Äeho. Bezradné postávání pÅ™ed tímto strojem nepomáhá. Můžete ho prosit, nebo mu vyhrožovat, nedá ani vindru navíc.  

Kam se ty peníze podÄ›ly? PÅ™ece tÄ›ch pár nákupů a nÄ›kolik návÅ¡tÄ›v lepšího podniku pÅ™ece nemohlo vyÄerpat veÅ¡keré prostÅ™edky. PÅ™ece to bylo jen párkrát! 

spousta mincí

Nu, i malé Äástky, když se seÄtou udÄ›lají pomÄ›rnÄ› sluÅ¡nÄ› velké Äíslo. To zcela jistÄ› znáte z obchodního domu. Jdete s vozíkem a berete nejlevnÄ›jší potraviny a na konci máte hned tisícovku. Tak už to prostÄ› je. A každý ÄlovÄ›k si to musí hlídat. Nikdo to za nÄ›j neudÄ›lá, i když je pravdou, že takové aplikace existují.  

Když se nedostávají peníze a jsou opravdu nutnÄ› potÅ™eba, tedy když už doma opravdu není ani ten poslední krajích chleba a lednice je dokonale vyÄiÅ¡tÄ›na, je nutno navÅ¡tívit nÄ›koho, kdo Äirou náhodou peníze má. Jenže to musíte mít nÄ›jaké kamarády nebo známé, o kterých víte, že peníze mají. Potíž je ovÅ¡em v tom, zda také půjÄí. Jde-li o nÄ›jaký drobnÄ›jší obol, tak asi ano. Záleží na tom, jak dobÅ™e se znáte a také na tom, jakou máte vÅ¡eobecnÄ› povÄ›st. Pokud máte rozpůjÄováno vÅ¡ude a ví se o tom, bude ta možnost další půjÄky u kamaráda drobátko obtížnÄ›jší. Také je možné, že vás požene pÅ™es polovinu mÄ›sta.  

hromada bankovek

Optimální je si to zařídit tak, abyste si půjÄovat nemuseli. Ona je to dost ostuda. Tedy, jak pro koho, pro nÄ›koho je zcela běžná vÄ›c. Jenže normální ÄlovÄ›k má takové menší zábrany, snad by se to dalo nazvat studem.  

Pokud je nedostatek peněz permanentní, je třeba si jít nějak přivydělat, nebo prostě a jednoduše snížit své vlastní výdaje. Kde a jak, to už je věc každého osobně. Chce to jen chtít a nebát se toho.