Vylepšování osobního automobilu


Konfigurátor

Každý od svého osobního automobilu oÄekává nÄ›co jiného, pÅ™iÄemž automobilky mají mnohdy na svých stránkách Konfigurátor, díky kterému se můžou ke své pÅ™edstavÄ› dost pÅ™iblížit. Jako první si vybereme modely a pokraÄujeme na výbavu. Zde bývá háÄek v tom, že výbava ovlivňuje další vÄ›ci, proto do té nejlevnÄ›jší mnohdy nemůžeme vybrat nÄ›jaký silnÄ›jší motor, chytré prvky, vÄ›tší kola a tak dále. Příplatková výbava nÄ›co stojí, takže je potÅ™eba dobÅ™e zvážit, co vÅ¡echno budeme potÅ™ebovat. TÅ™eba takové zástÄ›rky můžou stát pár stovek, ale udÄ›lají dát práce, protože pÅ™i Å¡patném poÄasí nebudeme mít zaÅ¡pinÄ›né celé auto.

navigace v autÄ›

Nadšenci moderních technologií a příznivci pohodlí zase můžou zvolit věci jako sledování jižních pruhů, adaptivní tempomat a různé asistenty pro řízení. Samozřejmě dražší modely mají lepší výbavu již v základní verzi. Na druhou stranu jsou lidé, kteří chtějí koupit vůz za co nejnižší cenu, takže volí třeba nějaký vystavený v základu.

Úpravy

Dají se samozÅ™ejmÄ› dÄ›lat i u staršího vozu, pÅ™iÄemž u nÄ›kterých je potÅ™eba poÄkat, abychom neproÅ¡li o záruku. Pro hudební nadÅ¡ence může být audio v sériové podobÄ›, proto si ho dají pÅ™epracovat od specializovaného úpravce. Zde se dÄ›lají i vÄ›ci jako tÅ™eba odhluÄnÄ›ní. Sice tím stoupne hmotnost, ale nebudeme tolik slyÅ¡et hluk z venku, a naopak si více užijeme písniÄky. Mnoho majitelů vozidel se také snaží z toho svého dostat vyšší výkon. TÅ™eba u pÅ™eplňovaných motorů to není až takový problém, protože dost může udÄ›lat dobrý chip.

Porsche 911

Dále se můžeme zaměřit na výfuk, vaÄkovou hřídel, zvýšení kompresního pomÄ›ru, vÄ›tší vstÅ™iky s turbem a Å™adu dalších vÄ›cí. MÄ›li bychom k tomu vÅ¡ak adekvátnÄ› upravit podvozek a pÅ™edevším brzdy, abychom mÄ›li dobrou brzdnou vzdálenost. SamozÅ™ejmÄ› bychom mÄ›li dbát na homologace a vÅ¡echny další potÅ™ebné vÄ›ci, jinak se můžeme dostat do problémů s policí Äi na STK.